Sublime Text 2 Hızlı kullanmak için Kısayollar

Düzenleme

KISAYOL İŞLEM
Ctrl + X Satır Sil
Ctrl + Enter Sona bir satır ekle
Ctrl + Shift + Enter Öne bir satır ekle
Ctrl + Shift + ↑ Satırı yukarı taşı
Ctrl + Shift + ↓ Satırı aşağı taşı
Ctrl + L Satır seç
Ctrl + D Kelime seç
Ctrl + M Açılan parantezin bitişine git
Ctrl + Shift + M Parantez içindeki tüm içeriği seç
Ctrl + KK İmlecin sağındakileri sil
Ctrl + ] Satıra girinti ver
Ctrl + [ Satırdaki girintiyi geri al
Ctrl + Shift + D Yinelenen satırlar
Ctrl + J Geçerli satırın sonuna aşağıdaki satırı ekle
Ctrl + / Geçerli satır Yorum Aç/Kapa
Ctrl + Shift + / Geçerli satırı yorum bloğu yap
Ctrl + Y Son kısayol komutunu tekrarla
Ctrl + Shift + V Satırbaşına yapıştır
Ctrl + Space Otomatik tamamlama
Ctrl + U Yumuşak geri alma

Genel

KISAYOL İŞLEM
Ctrl + Shift + P Komut istemi
Ctrl + KB SideBar göster/gizle
Ctrl + Shift + Alt + P Durum çubuğunda detay göster

Bul/Değiştir

KISAYOL İŞLEM
Ctrl + F Bul
Ctrl + H Değiştir
Ctrl + Shift + F Dosyalarda Ara

Sekmeler

KISAYOL İŞLEM
Ctrl + Shift + t Son kapatılan sekmeyi aç
Ctrl + PgUp Sekmeler arasında ileriye doğru geçiş
Ctrl + PgDn Sekmeler arasında geriye doğru geçiş
Ctrl + ⇆ Dosyalarda bul
Alt + [NUM] Sekmeye geçiş yap

Pencere Böl

KISAYOL İŞLEM
Alt + Shift + 2 İki sütuna bölünmüş görüntü
Alt + Shift + 1 Tek sütunlu görünüme geri dön
Alt + Shift + 5 Izgara şeklinde görünüme ayarla (4 grup)
Ctrl + [NUM] Gruplar arasında geçiş 1-4
Ctrl + Shift + [NUM] Dosyayı grup arasında taşı 1-4

Favoriler

KISAYOL İŞLEM
Ctrl + F2 Favorilere ekle
F2 Sonraki favori
Shift + F2 Önceki favori
Ctrl + Shift + F2 Favorileri Temizle

Metin Düzenlemesi

KISAYOL İŞLEM
Ctrl + KU Büyük harfe çevir
Ctrl + KL Küçük harfe çevir